Retrato de José Estévez Veloso no servicio militar en Alcazarquivir

AUTOR: descoñecido. DESCRIPCIÓN: retrato de José Estévez Veloso, vestido coa indumentaria militar de Marrocos, en Alcazarquvir. Trátase dunha foto de estudo, aparece de pé, na súa man esquerda leva un puro e apoiase nuha mesa, onde se atopa un ramillete de flores coloreadas en tonos vermellos. Ao fondo un telón e sobre…