Retrato familiar da Sra. Eudosia co seu marido e cos dous fillos maiores en Bos Aires

AUTOR: – DESCRIPCIÓN: Sra. Eudosia e o seu marido, cos dous fillos maiores en Bos Aires. Él de pé con traxe e garabata, bigote peculiar e coa man na cadeira onde está sentada a súa dona. A Sra. Eudosia leva un vestido longo negro con grandes botóns e cunha mantiña polos ombros….